Αξιολόγηση του παιδαγωγικού κλίματος της σχολικής τάξης (Master thesis)

Κολιού, Ευθυμία


Alternative title / Subtitle: Οι αντιλήψεις των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Άρτας
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Επιστημών Αγωγής / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Ελλάδα
Keywords: Εκπαιδευτική αξιολόγηση,Σχολική τάξη,Εκπαιδευτικός μαθητής,Παιδαγωγικό κλίμα,Παράγοντες κλίματος,Αξιολόγηση παιδαγωγικού κλίματος,Κριτήρια αξιολόγησης
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1148
Link: Μ.Ε. ΚΟΛ 2014
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ. Ε. ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1148
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.