Αποδοτική αποθηκευτική διαχείρηση δομημένων δεδομένων με πολλαπλές εκδόσεις τιμών (Master thesis)

Θεοδωράκης, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Subject classification: Storage area networks (computer networks)
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1140
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.171
Link: Μ.Ε. ΘΕΟ 2015
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ. Ε. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1140
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.