1984-1990: Η ακαδημαϊκή αναβάθμιση και εξομοίωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης... που δεν έγινε! (Journal article)

Μαυρογιώργος, Γ.


Συμπληρώνεται ένας περίπου χρόνος έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων γύρω από το ζήτημα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναβάθμισης των δασκάλων και των νηπιαγωγών που υπηρετούν προς την κατεύθυνση της εξομοίωσης τους με τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων τετραετούς φοιτήσεως. Ήδη τον Ιούνιο του 1989 κυκλοφόρησε το πρώτο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) με υπογραφή του τότε Υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου. Το σχέδιο είχε γίνει δεκτό ομόφωνα από τη Δ.Ο.Ε. και όμως τελικά αποσύρθηκε! Όταν Υπουργός Παιδείας της «Οικουμενικής» κυβέρνησης ήταν ο Κ. Σημίτης δόθηκε στη δημοσιότητα ένα άλλο σχέδιο Π.Δ. στις αρχές του έτους. Αποσύρθηκε! Ο Κ. Δεσποτόπουλος ως Υπουργός Παιδείας της υπηρεσιακής κυβέρνησης έδωσε στη δημοσιότητα σχέδιο Π.Δ. που το υπέγραψε και δημοσιεύτηκε (Π.Δ. 130/6.4.1990, ΦΕΚ 52, τ.Α)! Μέσα δηλαδή σε ένα χρόνο είχαμε τρία αλλεπάλληλα σχέδια Π.Δ. για τις «Προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι.».
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: Εκπαιδευτικοί, Ακαδημαϊκοί, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11390
Link: http://ejournals.lib.auth.gr/1105-3968/article/view/1223
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11390
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.