Γάμμα παραγόμενες κατανομές (Master thesis)

Θέμος, Αναστάσιος


Alternative title / Subtitle: Μία ανασκόπηση και μερικές νέες οικογένειες κατανομών
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Μαθηματικών
Subject classification: Στατιστική
Μαθηματική στατιστική
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1136
Link: Μ.Ε. ΘΕΜ 2015
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ. Ε. ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1136
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.