Ένα δυναμικό μοντέλο υδατογράφησης λογισμικού βασισμένο σε γραφήματα κλήσεων συναρτήσεων (Doctoral thesis)

Χιόνης, Ιωάννης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Subject classification: Algorithms
lc
Watermarks
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1133
Link: Μ.Ε. ΧΙΟ 2014
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΙΩΑΝΝΗ ΧΙΟΝΗ.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1133
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.