Υποστήριξη διαβάθμισης με βάση προτιμήσεις και διαφορετικότητα σε δίκτυο-κεντρικά συστήματα διαχείρισης δεδομένων (Doctoral thesis)

Δρόσου, Μαρίνα


Ο όγκος της πληροφορίας που γίνεται καθημερινά διαθέσιμος στους χρήστες διαδικτυακών συστημάτων είναι τεράστιος. Ο εντοπισμός χρήσιμης πληροφορίας μέσα σε αυτόν τον όγκο δεδομένων μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολος. Για τον λόγο αυτό, διάφορες τεχνικές διαβάθμισης πληροφορίας έχουν προταθεί κατά καιρούς, οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση των χρηστών κατά την αναζήτηση πληροφορίας. Η διαβάθμιση της πληροφορίας είναι συνήθως βασισμένη σε κάποια έννοια συνάφειας ως προς το ερώτημα που έχει θέσει ο χρήστης. Ωστόσο, η διαβάθμιση με βάση αποκλειστικά τη συνάφεια μπορεί να ενισχύσει το πρόβλημα της υπερ-εξειδίκευσης, δηλαδή την ανάκτηση αποτελεσμάτων που είναι μεν σχετικά το καθένα με το ερώτημα του χρήστη αλλά είναι πολύ όμοια μεταξύ τους. Η ποικιλομορφία των δεδομένων έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της υπερ-εξειδίκευσης. Πέραν αυτού, πολλές φορές, οι χρήστες θέτουν ερωτήματα με μία διάθεση εξερεύνησης, δηλαδή ενδιαφέρονται να ανακτήσουν αποτελέσματα τα οποία να καλύπτουν διαφορετικές οπτικές γωνίες του ερωτήματός τους. Η αύξηση της ποικιλομορφίας των αποτελεσμάτων δρα συμπληρωματικά με τη συνάφειά τους για τη βελτίωση της ποιότητας του αποτελέσματος που παρουσιάζεται στον χρήστη. Γενικά, το πρόβλημα της επιλογής ποικιλόμορφων αποτελεσμάτων ορίζεται ως εξής: δοσμένου ενός συνόλου P αποτελεσμάτων, σκοπός είναι να βρούμε ένα υποσύνολο S του P τέτοιο ώστε να μεγιστοποιείται η ποικιλομορφία των επιλεγμένων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με κάποιο κριτήριο ποικιλομορφίας. Στόχος αυτής της διατριβής είναι η ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση μοντέλων, αλγορίθμων και τεχνικών για την υποστήριξη διαβάθμισης με βάση τόσο τη συνάφεια όσο και την ποικιλομορφία των αποτελεσμάτων σε δίκτυο-κεντρικά συστήματα διαχείρισης πληροφορίας. Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας κυρίως πάνω σε δύο άξονες: (i) την ποικιλομορφία πληροφορίας που αλλάζει δυναμικά στο χρόνο και (ii) την ποικιλομορφία πληροφορίας με βάση την ανομοιότητα και την κάλυψη.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Subject classification: Databases
Keywords: Διαφορετικότητα,Ποικιλομορφία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1125
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/30098#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1125
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.