Διαχωρισμός σακχάρων με χρωματογραφία υδρόφιλης αλληλεπίδρασης - ανιχνευτή σκεδασμού φωτός κια εφαρμογή σε δείγματα αερολυμάτων μετά από προσυγκέντρωση σε μαγνητική τιτάνια (Master thesis)

Παπαρίζου, Ευθυμία Κ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας
Subject classification: Σάκχαρα
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1106
Link: Μ.Ε. ΠΑΠ 2013
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ.pdf3.5 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1106
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.