Χορήγηση οντασεντρόνης (Bachelor thesis)

Πουαγκαρέ, Μάρθα


ΣΚΟΠΟΣ: Η μετεγχειρητική σύγχυση και η νευρογνωσιακή δυσλειτουργία αποτελούν θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στο γηριατρικό χειρουργικό πληθυσμό. Η οντανσετρόνη είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων hydroxytryptamine(3) [5-HT3] με μεγάλη εκλεκτικότητα, ο οποίος είναι διαθέσιμος για τον έλεγχο του αισθήματος ναυτίας και εμετού στα πλαίσια μιας γενικής αναισθησίας για την πραγματοποίηση μιας χειρουργικής επέμβασης. Πρόσφατες μελέτες αποκάλυψαν ότι η ενδογενής σεροτονίνη (5-hydroxytryptamine, 5-HT) ρυθμίζει γνωσιακές διαδικασίες, ιδιαίτερα αυτών της μάθησης και της μνήμης (βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης).Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσουμε την επίδραση της οντασεντρόνης στο μετεγχειρητικό παραλήρημα και στην νευρογνωσιακή λειτουργία των ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση κατάγματος ισχίου και μηρού. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μελέτη, η οποία έγινε μετά από έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου, και την ενυπόγραφη δήλωση συγκατάθεσης των ασθενμετά από ενημέρωση να λάβουν μέρος στην έρευνα. Μελετήθηκαν 106 ασθενείς, μέσης ηλικίας 71.52±14.73 έτη, που επρόκειτο να υποβληθούν σε επέμβαση λόγω κατάγματος στο ισχίο και οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Οι ασθενείς της ομάδας Α έλαβαν μετεγχειρητικά 2 ml NaCl 0,9% πρωί-βράδυ, ενώ αυτοί της ομάδας Β οντασεντρόνη 4 mg (2 ml) ομοίως, για πέντε ημέρες. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά, και μέχρι τη 30η μέρα μετεγχειρητικά με τις ακόλουθες δοκιμασίες. Confusion Assessment Method, Mini-Mental State Examination, Beck Depression Inventory, Visual Analog Scale of Pain, Instrumental Activities of Daily Living, Trail Making Test A and Β, Stroop Neuropsychological Screening Test, Controlled Oral Word Association Test, Three Words Three Shapes Test and Babcock Story Recall Test. Στατιστική: μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, Student's t-test, Wilcoxon test.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προεγχειρητικά οι δυο ομάδες δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους σε ότι αφορά τα βασικά τους χαρακτηριστικά και τους προδιαθεσικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση μετεγχειρητικού παραληρήματος και έκπτωσης γνωσιακής λειτουργίας. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η μετεγχειρητική χορήγηση οντανσετρόνης συνοδεύτηκε από μικρότερη συχνότητα εμφάνισης και διάρκεια μετεγχειρητικού παραληρήματος και βελτιωμένη μετεγχειρητική νευρογνωσιακή λειτουργία, μέχρι και τη 30η μέρα, με καλύτερη λειτουργικότητα των ασθενών μετεγχειρητικά.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μετεγχειρητική χορήγηση οντανσετρόνης φαίνεται πως προστατεύει από την εμφάνιση μετεγχειρητικού παραληρήματος και βελτιώσει τη νευρογνωσιακή λειτουργία σε ηλικιωμένους ασθενείς που υποβάλλονται σε ορθοπεδική επέμβαση με γενική αναισθησία.
Alternative title / Subtitle: Μετεγχειρητική σύγχυση και έκπτωση γνωσιακών λειτουργιών σε ασθενείς με κάταγμα μηρού
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Χειρουργικός Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας
Subject classification: Αναισθησία
Keywords: Γενική αναισθησία,Μετεγχειρητικό παραλήρημα,Οντασεντρόνη,Μετεγχειρητικές νευρογνωσιακές διαταραχές
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1080
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/29361#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1080
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.