Μέτρηση των αναπτυσσομένων θερμοκρασιών κατά την οστίκη διάτρηση με τα συνήθη χειρουργικά ορθοπεδικά εργαλεία (in vitro) και συγκριτική μελέτη αυτών (Bachelor thesis)

Βρετός, Σπύρος Π.


Alternative title / Subtitle: (ιδία κατασκευή συσκευής και μέθοδος μέτρησης)
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Χειρουργικά εργαλεία
Ορθοπεδική
Χειρουργική
Keywords: Χειρουργικά δράπανα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1073
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/1113#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1073
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.