Κλινική μελέτη των κλειστών τραυματικών ενδοκοιλιακών κακώσεων (Doctoral thesis)

Ξηροποτάμου, Νικολάου Σ.

THE PRESENT STUDY WAS BASED ON THE CLINICAL EXPERIENCE OF 431 BLUNT ABDOMINAL INJURIES BEING TREATED FOR 92 MONTHS IN THE SURGICAL DEPARTMENT OF IOANNINA UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL (2,9% OF TOTAL ADMISSIONS). TRAFFIC ACCIDENTS ACCOUNTED FOR 71,6%. THE AVERAGE TIME OF TRANSPORTATION WAS 6 HOURS FOR VICTEMS WITH CONSERVATIVE MANAGEMENT (N 353) AND 4 HOURS AND 30 MIN FOR THE OPERATED PATIENTS (N 71). IN 61 CASES ABDOMINAL PARACENTESIS WAS ADEQUATE IN 50, WHILE IN 40 DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE WAS POSITIVE IN 24 AND CONTRIBUTED DECISIVELY IN THE DECREASE OF THE TIME: FIRST CLINICAL EXAMINATION-EXPLORATORY LAPAROTOMY 3 1/2 TIMES. EXPLORATORY LAPAROTOMY PERFORMED IN 71 CASES (16,5%), 55 CASES (77,5%) HAD MULTIPLE INJURIES AND 48 (67,6%) HAD ESTABLISHED SHOCK. THE INJURIES OF INTRAABDOMINAL ORGANS FOUND AT EXPLORATORY LAPAROTOMY WERE: RUPTURE OF DIAPHRAGM, SPLEEN, LIVER, EXTRAHEPATIC BILIARY DUCTS, PANCREAS, STOMACH, SMALL AND LARGE INTESTINE, MESENTERY, KIDNEY, BLADDER AND SO ON. HOSPITAL MORBIDITY WAS 55% (39 PATIENTS) WHILE LATE COMPLICATIONS WERE PRESENTED IN 4 (4,2%). HOSPITAL MORTALITY WAS19,7% 92,4 OPERATIVELY, 16,9% POSTOPERATIVELY).
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Τραύματα και κακώσεις
lc
Keywords: Διαγνωστική παρακέντηση κοιλίας,Διαγνωστική περιτοναική πλύση,Κλειστές τραυματικές ενδοκοιλιακές κακώσεις
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1054
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1274
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/0736#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1054
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.