Νευροφαρμακολογία και λειτουργική ανατομία των βασικών γάγγλιων του εγκεφάλου: (πειραματική μελέτη σε επίμυες) (Doctoral thesis)

Κονιτσιώτης, Σπυρίδων Θ.

THE MOST EXTENSIVELY USED TEST FOR THE INVESTIGATION OF NEOSTRIATAL DOPAMINERGIC FUNCTION IS THE ROTATING RAT MODEL. DURING THE PAST SEVERAL YEARS HOWEVER IT HAS BECOME APPARENT THAT THE NEOSTRIATUM IS NOT AN HOMOGENEOUS STRUCTURE. ON THE BASIS OF THESE RESULTS, IT IS SUGGESTED THAT THE NEOSTRIATUM CAN BE SUBDIVIDED INTO A VENTRAL, LIMBIC-AFFERENT REGION AND A DORSAL NON-LIMBIC REGION WHICH GIVE RISE TO DIFFERENT OUTPUT LINES; THE VENTRAL SECTOR PROJECTING (THROUGH D1- RECEPTOR ACTIVATION) TO SUBTANTIA NIGRA, AND THE DORSAL PORTION MAINLY PROJECTING (THROUGH D2- RECEPTOR ACTIVATION) TO GLOBUS PALLIDUS. FINALLY, THE POSSIBLE CLINICAL USE OF THE NEW D1- AND D2- SELECTIVE DRUGS IS EXAMINED. (SHORTENED)
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Εγκέφαλος
Ασθένεις
Βασικά γάγγλια
Keywords: G Γ- αμινοβουτυρικό οξύ,Αγωνιστές ντοπαμίνης,Ενδεγκεφαλικές βλάβες,Ενδεγκεφαλικές εγχύσεις,Μέλαινα ουσία,Ραβδωτό σώμα,Συμπεριφορά περιστροφής,Υποδοχείς ντοπαμίνης
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1047
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1138
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/1331#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1047
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.