Μελέτη της βιολογίας των ορότυπων και της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας των αντιμυκητιακών στην candida albicans (Doctoral thesis)

Βελεγράκη-Abel, Αριστέα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΡΟΤΥΠΩΝ 491 ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ CANDIDA ALBICANS-A (CA-A) ΚΑΙ 505 CA-B ΚΑΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ IN VITRO ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΝΙΚΕΣ ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ, ΤΗΝ 5- FLUOROCYTOSINE (5-FC) ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΙΜΙΔΑΖΟΛΩΝ. Η ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ CA-A ΚΑΙ CA-B ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΣΤΑΘΕΡΗ/ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ), ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΥΚΗΤΥΛΛΙΟ/ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΟ), ΤΟ ΟΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΑ. Η ΓΕΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΟΤΥΠΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 5-FC, ΕΔΕΙΞΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ F/F ΚΛΩΝΩΝ (ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ) ΚΑΙ F/F (ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ CA-B. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΥΞΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 5-FC ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΑΥΞΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΛΥΣΙΝΗ. Η ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 334 ΣΤΕΛΕΧΩΝ CA-A ΚΑΙ CA-B ΕΔΕΙΞΕ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΛΩΝ (Ρ<0.05) ΣΤΟΝ ΟΡΟΤΥΠΟ Β. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ KETOCONAZOLE (ΚΤΖ) KAI AMPHOTERICIN-B (AMP-B) ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΕΡΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΡΟΤΥΠΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ(Ρ<0.05). Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΤΖ ΚΑΙ ΑΜΡ-Β, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ CA-B, ΣΥΖΗΤΑΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΩΝΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΑΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Μύκητες
Keywords: Ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα,Ευαισθησία στα αντιμυκητιακά,Ηλεκτρομικροσκόπιση candida albicans,Κατανομή οροτύπων,Ελλάδα,Μοριακή δράση αντιμυκητιακών,Ορότυποι
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1001
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1204
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/0859#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1001
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.